Category Archives: Gaeilge

Ceist na Seachtaine – ‘Feicim le mo Shiúlín…’

Tá comórtas nua ar siúl ar an mblog! Bhí Rang Mr. McCarthy ag imirt cluiche nua an tseachtain seo – ‘Feicim le Mo Shiúlín’. Bhí siad ag foghlaim faoi ‘An Seomra Folctha’ agus roghnaigh siad ceithre rud atá sa seomra folctha. Níl a fhios againn cad a fheiceann siad! An bhfuil a fhios agatsa? Cuir síos do fhreagraí sna tuairimí. Caithfidh na freagraí a bheith as Gaeilge agus gheobhaidh tú pás obair bhaile má tá na freagraí ceart!

rud a thosnaíonn le ‘D’…

…rud a thosnaíonn le ‘S’…

…rud a thosnaíonn le ‘T’…

…rud a thosnaíonn le ‘U’…

 

There is a new competition on the blog! Mr McCarthy’s class were playing a new game this week – ‘I Spy with My Little Eye’. They were learning about the theme ‘The Bathroom’ and they chose 4 objects from the bathroom. We don’t know what they saw! Do you know what they picked? Answer in the comments section below in Irish and whoever guesses the correct 4 words connected with the bathroom will earn a full homework pass!

…something beginning with ‘D’…

…something beginning with ‘S’…

…something beginning with ‘T’…

…something beginning with ‘U’…

Nuacht Rang 4

Seo é nuacht na seachtaine dar le rang 4. Bainigí sult as!

Ticéid G – Ag labhairt Gaeilge

dT6x7XLT9

Faoi láthair, tá na páistí ó Scoil Chaoimhín ag caint as Gaeilge chomh oiread agus is féidir – sa seomra ranga, sa chlos, sa halla agus i ngach áit timpeall na scoile – chun ticéid speisialta a fháil! Fuair na buaiteorí duaiseanna iontacha inniu. Comhghairdeas do na buaiteoirí ón mhí seo – Matt ó rang Ms Dolan, Marco ó rang Mr McCarthy, Reuben ó rang Ms Brennan agus Cody ó rang Ms Griffin.

The children of St. Kevin’s having been speaking Irish as much as possible – in the classroom, yard, hall and everywhere around the school – to earn special tickets! Today, the winners received very special prizes. Congratulations to this month’s winners – Matt from Ms. Dolan’s class, Marco from Mr. McCarthy’s class, Reuben from Ms. Brennan’s class and Cody from Ms. Griffin’s class.

as-gaeilge