Ceist na Seachtaine – ‘Feicim le mo Shiúlín…’

Tá an comórtas cáiliúil ar siúl ar an mblog arís! Bhí Rang Ms. Kelly ag imirt an cluiche ‘Feicim le Mo Shiúlín’ an tseachtain seo. Bhí siad ag foghlaim faoi ‘An Aimsir’ agus roghnaigh siad trí rud a bhaineann leis an aimsir. Níl a fhios againn cad a fheiceann siad! An bhfuil a fhios agatsa? Cuir síos do fhreagraí sna tuairimí. Caithfidh na freagraí a bheith as Gaeilge agus gheobhaidh tú pás obair bhaile má tá na freagraí ceart! (LEID: Féach ar na páistí timpeall an tseomra chomh maith!)

rud a thosnaíonn le ‘H’…

…rud a thosnaíonn le ‘C’…

…rud a thosnaíonn le ‘S’…

2017-01-20 11.26.41 from Scott Vance on Vimeo.

The famous competition is on the blog again! Ms Kelly’s class were playing the game ‘I Spy with My Little Eye’ this week. They were learning about the theme ‘The Weather’ and they chose 3 objects connected with the weather. We don’t know what they saw! Do you know what they picked? Answer in the comments section below in Irish and whoever guesses the correct 4 words connected with the bathroom will earn a full homework pass! (CLUE: Look at the children around the classroom as well!)

…something beginning with ‘H’…

…something beginning with ‘C’…

…something beginning with ‘S’…

4 thoughts on “Ceist na Seachtaine – ‘Feicim le mo Shiúlín…’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *