Ceist na Seachtaine – Cad iad!?

Beidh Science Fair ar siúl i Scoil Chaoimhín an tseachtain seo agus tá comórtas ar siúl! An bhfuil agatsa cad iad na focail sin as Gaeilge?

‘Science’

‘Chemistry’

‘Laboratory’

‘Mathematics’

Cuir síos do fhreagraí sna tuairimí. Caithfidh na freagraí a bheith as Gaeilge agus gheobhaidh tú pás obair bhaile má tá na freagraí ceart agus tusa an chéad duine! Bainigí úsáíd as foclóir má tá cabhair ag teastáil uaibh.

207433eaeb1f7f03f2430e23693e78d5_scientific-method-free-science-clipart-images_627-376

The Science Fair will be taking place in St. Kevin’s this week and there is a competition! Do you know what these words are in Irish?

‘Science’

‘Chemistry’

‘Laboratory’

‘Mathematics’

Write your answers in the comments. The answers must be in Irish and you will get a homework pass if you are the first person with the correct answers! Use a dictionary if you need to.

3 thoughts on “Ceist na Seachtaine – Cad iad!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *